Sektörler    Kurumsal    Bilgilendirme Platformu    İnsan Kaynakları    Basın Odası    Hikmet Kiler Vakfı  |  English

İnsan Kaynakları


Şirket Merkezinde İK Müdürlüğü çalışanlarla ilgili tüm işlemleri yürütürken, Kiler Holding’ e bağlı tüm şirketlerde bu görevi İnsan Kaynakları Sorumluları yürütür. İlgililer bu görevlerini yerine getirirken şirketin genel politikasını, ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarını ve Holding Yönetim Kurulu kararlarını dikkate alarak aşağıda yazılı ilkelere bağlı bir personel politikası uygular ve geliştirir. Kiler İnsan Kaynakları; duygusal değil sistematik kuralları olan, sözlü değil yazılı bir şirket kültürü oluşturmayı amaçlar.

Görevin özelliğine ve tarifine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirme ve tüm personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetiştirme gelişme imkânlarını sağlamak.

Gereğinden fazla personel istihdam etmemek ve personelin azami verimle çalıştırılmasını sağlamak.

Tüm personelin özlük işlerine ilişkin haklarının korunmasını sağlamak.

Personeli başarıya teşvik etmek, mükâfatlandırmak, bilgi ve görgüsünü arttırmak. Çalışanlarla ilgili tüm işlemlerde tarafsız ve adil olmak.

Boşalan yönetim kadrolarına bünye içinde eleman yetiştirme ve yerleştirme çabasını göstermek.

Çalışanın işe alınmasında yürürlükteki ücret politikası ile şirket yönetim kurulunun onayından geçmiş ücret kademelerini göz önünde bulundurmak.

Belirli pozisyonlar için yürürlükteki ücret kademelerine uymayan kadro atamalarında önceden Yönetim Kurulunun onayını almak.

Personeli kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini üst kademelere kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve kaynaklarını geliştirmek.

Tüm yöneticileriyle birlikte personeli çalışma şevk ve hevesini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek.

Personelin şirket içinde ilerleyebilecekleri kariyer yollarını belirleyen ve gerekli fırsat ve seçenekleri ortaya koyan bir kariyer yönetimi sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek.

Kiler Holding her hakkı saklıdır